نمونه کارهای انجام شده گروه ایران تست کار

کارشناسی فنی و تخصصی موتور سیکلت هوندا کلیک 150i

کارشناسی فنی و تخصصی یک دستگاه موتور سیکلت هوندا کلیک 150i تماما توسط گروه ایران تست کار به بهترین وجه انجام پذیریف و در نهایت سند کارشناسی رسمی ایران تست کار تحویل خریدار گردید.

حجم پیشرانه / سیکل احتراق: 149.2 سی سی / چهار زمانه

سیستم تزریق سوخت: انژکتور الکترونیکی

تعداد سیلندر / تعداد سوپاپ: تک سیلندر / 2 سوپاپ

نوع خنک کاری پیشرانه: روغن خنک

نوع استارت: الکتریکی

وزن خشک: 105

درخواست سریع کارشناس