کارشناسی فنی و تخصصی خودرو رنو مدل تالیسمان 2019

کارشناسی فنی و تخصصی خودرو رنو مدل تالیسمان 2019

یک دستگاه خودرو رنو تالیسمان 2019 توسط گروه ایران تست کار در محله سعات آباد مورد کارشناسی فنی و تخصصی قرار گرفت و در پایان برگه رسمی کارشناسی خوردور تالیسمان به خریدار تحویل داده شد. با توجه به کارشناسی به عمل آمده بدونه بودن ضربه و رنگ شدگی و شاستی بدون هیچ ایراد و موتور […]

خودرو مزدا در تهران

کارشناسی مزدا در تهران

کارشناسی خودرو مزدا در تهران کارشناسی خودرو های خارجی هر کدام به مهارت و تجربه خاص آن برند نیاز دارد. کارشناس باید با برند آشنا باشد و ویژگی ها قطعات آن برند خاص را بداند. از این جهت است که می‌توانند کارشناسی خودرو های خارجی را به بهترین نحو انجام دهند. کارشناسی خودرو مزدا و […]