کارشناسی خودرو دنا در محل

کارشناسی خودرو دنا در تهران در محل

کارشناسی خودرو دنا در تهران توسط کارشناس تخصصی خودرو در اتاق نور دنا ایران تست کار در تهران به درخواست مشتری و درب منزل و در محل ایشان انجام شد و حاصل این کارشناسی موارد زیر است. کارشناسی خودرو دنا در محل در تهران و توسط کارشناس تخصصی خودرو دنا و انواع برند های خودرو […]

کارشناسی خودرو چانگان در تهران

کارشناسی خودرو چانگان در تهران در محل

کارشناسی خودرو چانگان در تهران توسط کارشناس تخصصی خودرو چانگان ایران تست کار در تهران به درخواست مشتری و درب منزل و در محل ایشان انجام شد و حاصل این کارشناسی موارد زیر است. کارشناسی خودرو چانگان در محل در تهران و توسط کارشناس تخصصی خودرو چانگان و انواع برند های خودرو چینی در کمترین […]

کارشناسی خودرو جک در تهران

کارشناسی خودرو جک در تهران و در محل

کارشناسی خودرو جک در تهران توسط کارشناس تخصصی خودرو جک ایران تست کار در تهران به درخواست مشتری و درب منزل و در محل ایشان انجام شد و حاصل این کارشناسی موارد زیر است. سپر جلو تعویض شده و یک لکه آبرنگ در جلوی خودرو سمت راست و چپ و پشت خودرو جک بدون ضربه […]