نمونه کارهای انجام شده گروه ایران تست کار

کارشناسی فنی و تخصصی خودرو رنو مدل تالیسمان 2019

یک دستگاه خودرو رنو تالیسمان 2019 توسط گروه ایران تست کار در محله سعات آباد مورد کارشناسی فنی و تخصصی قرار گرفت و در پایان برگه رسمی کارشناسی خوردور تالیسمان به خریدار تحویل داده شد.

با توجه به کارشناسی به عمل آمده بدونه بودن ضربه و رنگ شدگی و شاستی بدون هیچ ایراد و موتور خودرو کاملا سالم بود. تمامی آپشن ها فعال و بدون ایراد و تست شده تحویل خریدار محترم گردید.

درخواست سریع کارشناس