نمونه کارهای انجام شده گروه ایران تست کار

کارشناسی خودرو دوج در محل در تهران

کارشناسی خودرو دوج در تهران توسط کارشناس تخصصی خودرو دوج ایران تست کار به درخواست مشتری و درب منزل و در محل ایشان انجام شد و حاصل این کارشناسی موارد زیر است.

  • سپر جلو تعویض و رنگ است
  • سر شاسی جلو راست ضربه جزئی دارد
  • لاستیک ها 80 درصد
  • در سمت راننده یه تصادف جزئی داشته و کمی رنگ شده است.

کارشناسی خودرو دوج در محل در تهران و توسط کارشناس تخصصی خودرو دوج و انواع برند های خودرو خارجی و ایرانی در کمترین زمان و تنها با یک تماس قابل انجام است.

کارشناس تخصصی خودرو دوج ایران تست کار در تهران در محل شما به سرعت و کمترین زمان حاضر خواهد شد و با کارشناسی دقیق خودرو شما بدون اطلاف وقت و هزینه با کارشناسی دقیق خودرو توسط کارشناس تخصصی خودرو دوج در تهران خودرو شما را کارشناسی خواهد کرد.

درخواست سریع کارشناس