نمونه کارهای انجام شده گروه ایران تست کار

کارشناسی خودرو چانگان در تهران

کارشناسی خودرو چانگان در تهران توسط کارشناس تخصصی خودرو چانگان ایران تست کار در تهران به درخواست مشتری و درب منزل و در محل ایشان انجام شد و حاصل این کارشناسی موارد زیر است.

  • سپر جلو تعویض شده
  • سمت گلگیر جلو راست خودرو چانگان دارای رنگ و ضربه
  • موتور کاملا سالم و بدون ایران
  • لاستیک ها 80 درصد

کارشناسی خودرو چانگان در محل در تهران و توسط کارشناس تخصصی خودرو چانگان و انواع برند های خودرو چینی در کمترین زمان و تنها با یک تماس قابل انجام است.

کارشناس تخصصی خودرو چانگان ایران تست کار در تهران در محل شما به سرعت و کمترین زمان حاضر خواهد شد و با کارشناسی دقیق خودرو شما بدون اطلاف وقت و هزینه با کارشناسی دقیق خودرو توسط کارشناس تخصصی خودرو چانگان در تهران خودرو شما را کارشناسی خواهد کرد.

درخواست سریع کارشناس