نمونه کارهای انجام شده گروه ایران تست کار

کارشناسی فنی و تخصصی خودرو تالیسمان در محل در تهران

یک دستگاه خودرو تالیسمان در محل در تهران توسط گروه ایران تست کار در محله سعات آباد مورد کارشناسی فنی و تخصصی قرار گرفت و در پایان برگه رسمی کارشناسی خوردور تالیسمان به خریدار تحویل داده شد.

  • بدونه بودن ضربه و رنگ شدگی
  • شاستی کاملا سلم و بدون هیچ ایراد
  • موتور خودرو کاملا سالم بود
  •  تمامی آپشن ها فعال و سالم

کارشناسی خودرو تالیسما در محل در تهران و توسط کارشناس تخصصی خودرو تالیسما و انواع برند های خودرو چینی در کمترین زمان و تنها با یک تماس قابل انجام است.

کارشناس تخصصی خودرو تالیسما ایران تست کار در تهران در محل شما به سرعت و کمترین زمان حاضر خواهد شد و با کارشناسی دقیق خودرو شما بدون اطلاف وقت و هزینه با کارشناسی دقیق خودرو توسط کارشناس تخصصی خودرو تالیسما در تهران خودرو شما را کارشناسی خواهد کرد.

درخواست سریع کارشناس